Повече информация за товарните автомобили Печат

Вид и размери на товарните автомобили:


 

 • Според вида на товарното помещение:

- бордови (брезентови)

- фургони (хладилни автомобили);

- платформи;

- гондоли;

- цистерни и др.

 • Според размерите на товарното помещение:

- прицеп (l=13,60m.; стандартна височина h=2,75m., обем 90м3) - Фиг. 1;

- хенгер (две помещения максимален обем до 120м3);

- мегатрейлър ( височина h=2,90 - 3,05m.; обем до 100м3);

- джъмбо (l=13,60m.; 4lm сцена, обем до 100м3).
/Изброените по - горе транспортни средства имат товароносимост до max. 24 t./;

- контейнеровози - биват два вида за 20' и 40' контейнери;

- гондоли - служат за превоз на насипни (зърно, царевица и др.) и инертни материали (пясък, чакъл и др.)

  henger

  Фиг. 1 Камион с ремарке (хенгер)

  konteinerovoz

  Фиг.2 Контейнеровоз

  solo_kamion

  Фиг.3 Соло автомобил

  pricep

  Фиг.4 Прицеп с товарно помещение 13,60м.